Opdateret d. 22.3.2004
Forbehold for fejl i priser samt ændringer i modeloplysningerne.


Juni 2003

John R. Olsen fremlægger planerne for Togmodelle.dk ved forhandlermødet.Togmodelle.dk var den ene af initiativtagerne til mødet med landets forhandlere den 15. juni, hvor produktionsplanerne mht. B-vognene endelig blev offentliggjort for en større kreds.

Når jeg tænker tilbage på at B-vognene oprindelig kun ville komme på markedet, fordi man kunne genbruge dele fra en italiensk personvogn, så er programmet blevet meget omfattende, og det består nu af hele 51 modeller af litra B inkl. div. varianter.

Pga. af nogle begivenheder i de sidste par dage har man beslutttet at samtlige B-vogne vil komme på markedet på en gang i løbet af efteråret.
Det er ikke småting vi taler om, da alene B-vognene vil komme i 30 udgaver og dækkende hele programmet fra 1964 til 1998. Disse modeller vil komme i løbet af efteråret, og modellerne vil løbende fulgt op med modeller af litra A, AB samt BD-vogne.
Alt i alt 51 nye modeller af danske personvogne indenfor en overskuelig fremtid !
Jeg orker pt. ikke at opremse alle modellerne, men du kan finde disse (og udskrive din egen 'ønske'-liste) ved at klikke her 90 Kb

På samme møde blev de foreløbige planer for keglesilovognene litra Ucs præsenteret.
Dette program består pt. af 16 modeller.
Programmet for Ucs-vognene kan du finde ved at klikke her 37 Kb - også her kan du udskrive din personlige 'ønske'-liste.

Som om dette ikke var nok, så ville der også komme et par 'ind imellem modeller'.
I august forventes således en dansk ølvogn - FANTASY - uden forbillede og i løbet af september forventes en DSB postvogn med rødder udi det tyske.

Jo, der er så sandelig gang i den hos Togmodelle.dk.
Og lur mig om der ikke er mange andre 'hotte' projekter i støbeskeen til danske mj'ere, men det kan vi jo altid vende tilbage til senere på året :o))<.Marts 2003

Så er produktionsplanerne mht. B-vognen i eksakt 1:87 blevet lidt mere konkret. Ialt omfatter planerne 24 modeller af litra B inkl. div. varianter fordelt på følgende litra:
A, AB, Ba-b, Ba-x, Bc, BD samt BK.
Når alle modellerne er kommet på markedet skulle det således være muligt at oprangere korrekte vognstammer indenfor hele 4 tiår.
De første modeller forventes klar til julehandlen 2003.

Februar 2003

Det første katalog fra HERIS er kommet i forretningerne.

Et utroligt flot katalog med hele det europæiske program på de 52 sider.
Og det bliver bestemt ikke ringere af de mange fakta-oplysninger om forbillederne.
Pris: Kr. 25,-.

BEMÆRK: Priserne på de danske godsvogne er blevet justeret, så der pt. kun findes 2 priser på disse - kr. 249,- eller 259,-.
Hvis exportmodellen (STJERNEN) stadig skulle være at finde i en forretning koster denne dog kr. 279,-.

I forbindelse med årets Nürnbergmesse fastlagde de mange producenter under "HERIS" de kommende nyheder til europæiske mj'ere.
Resultatet blev til et glædeligt budskab til danske mj'er:

Nu kommer der B-vogne i str. 1:87

Nu er det slut med B-vogne i str. 1:100, for i løbet af året vil der fra Togmodelle.dk komme den første B-vogn i str. 1:87 - farvevalget er endnu ikke fastlagt.
B-vognen vil løbende blive efterfulgt af flere B-vogne samt varianter af denne vogntype.


Seneste nyheder januar 2003

Godsvogne
Katl.nr: 15511
IKI 24 968
DSB.
Kr. 259,-.
Katl.nr: 15512
ZA 99682
A/S BRYGGERIET STJERNEN.
Eksportmodel
Kr. 279,-.
Bemærk: FANTASY-model til eksport - hjemtages kun i DK på bestilling.
**Udsolgt fra producent**


Udkom primo januar 2003

Godsvogne
Katl.nr: 15501
Igs 20 86 084 101-9
Fynsk MÆLK
m/køleagregat.
Kr. 249,-.
Katl.nr: 15502
Igs 20 86 084 102-7
Fynsk MÆLK
u/køleagregat.
Kr. 249,-.
Katl.nr: 15503
.Iblps 20 86 081 6 001-5
SAJYKA.
Kr. 249,-.
Katl.nr: 15504
.Iblps 20 86 081 6 004-9
SAJYKA.
Kr. 249,-.
Katl.nr: 15506
.Ibgps 23 86 807 4 102-3
MAYO
m/køleagregat.
Kr. 249,-.
Katl.nr: 15507
.Ibgps 23 86 807 4 101-5
MAYO
m/køleagregat.
Kr. 249,-.

Programmet for de danske modeller i 2003 er nu offentliggjort, og følgede modeller er planlagt til 2003:
 • en række nye .Iblps'ere - medio
 • litra Ucs pulverbeholdervogne - ultimo
 • 3 stk. DSB flexvogne Ckm / Wrm (bl.a. kongevognen S1)- ultimo
 • samt Abns-e og Adns-e så serie af nærtrafikvogne er komplet - ultimo.

 • Udkom i december 2002:

  Nærtrafikvogne mv.
  Katl.nr: 14505
  An 50 86 18-84 600-2.
  Rød med kronelitrering, designlakering og gul litrering samt streg.
  Kr. 438,-.
  Katl.nr: 14506
  An 50 86 18-84 601-0.
  Rød med kronelitrering, designlakering og gul litrering samt streg.
  Kr. 438,-.
  Katl.nr: 14507
  An 50 86 18-84 602-8.
  Rød med designlakering og hvid litrering samt gul.
  Kr. 438,-.
  Katl.nr: 14508
  Ban 50 86 18-84 603-5.
  Rød nedklasset.
  Kr. 438,-.
  Katl.nr: 14509
  Bdan 50868276612-8.
  Rød nedklasset uden cykler.
  Kr. 438,-.
  Katl.nr: 14510
  Ban 50868276606-0.
  Rød nedklasset med cykler.
  Kr. 448,-.
  Katl.nr: 14511
  Uaks-x 84 86 93-50004-5.
  EXPO udstillingsvogn.
  Udsolgt.


  Godsvogne
  Katl.nr: 15505
  .Iblps 20 86 081 6 103-9
  SAJYKA.
  Kr. 249,-.

  Katl.nr: 15508
  .Iblps 20 86 805 3 098-6.
  DSB.
  Kr. 249,-.
  Katl.nr: 15509
  40-86 941 3 068-8.
  DSB - tjenestevogn.
  Kr. 249,-.
  Katl.nr: 15510
  .Iblps 20 86 805 3 084-6.
  DSB.
  Kr. 249,-.


  SJ-vogne
  Katl.nr: 14502 SL 84872.
  Katl.nr: 14503 SL 84890.
  Katl.nr: 14504 SL 84900.

  Stockholms Länstrafik (SL).

  BEMÆRK: De 3 SL-vogne kan kun købes i Sverige.
  Katl.nr: 15513.
  Smms 33 74 99-23 004-9.
  Glastransport "Trempex".
  BEMÆRK: Kan også købes i Danmark.


  Til top

  www.DANSKmodel.dk