Historien mv.

Opdateret d. 22.9.2011
DWA Hobby *)

Periode: 1991 - april 2011

Der er her tale om en Småserie-producent, og som sådan adskilte DWA Hobby sig markant fra mange af markedets øvrige producenter af danske modeller.

Bag produktionen af modellerne stod Viggo Falkenstrøm; mangeårig formand for Fredericia Model Jernbane Klub.

Igennem årene har modellerne fra DWA Hobby været baseret på Industri-modeller fra andre produ-center.
Disse modeller har man så benyttet som basis for en omlakering samt påtryk, og man har på den vis skabt det imponerende antal danske modeller.

DWA Hobby startede oprindelig med at fremstille danske lastbiler i str. H0 på basis af udenlandske modeller.
En ganske naturlig følge var fremstillingen af danske veksellad**), og på den måde kom man i gang med modeller til modelbanefolket.


Klikbart billede
**) Hvis du er samler af modellerne DWA Hobby, så skal du være opmærksom på følgende fra LOKOMOTIVET nr. 78.
Klikbart billede
Omtalen fra LOKOMOTIVET nr. 26.


Et par samlede fiskeyngelvogne.


Annonce fra 2007 med de kommende privatbanevogne.

Basismodellerne:

I de første år var basismodellerne fra Roco, men allerede et par år senere kom de første modeller på basis af modeller fra Fleischmann.
Det skulle senere vise sig, at modeller fra Fleischmann blev den foretrukne basismodel i en lang årrække.

I øvrigt havde DWA Hobby allerede i 1991 (iflg. LOKOMOTIVET) indledt et samarbejde med den danske repræsentant for Fleischmann og kom med nogle forslag til danske modeller baseret standardsortimentet - flere af disse forslag udmøntede sig i danske modeller fra Fleischmann i de følgende år.

Som noget helt nyt kom i 1996 de første samlesæt af fiskeyngelvogne litra ZF - senere efterfulgt af bl.a. FAXE KALK samt nogle tjenestvogne.

Disse samlesæt blev fremstillet af HELJAN på basis af de i 1994 udgivne samlesæt af IAK / IAL godsvogne, hvorefter DWA Hobby stod for påtrykket.

I 2007 indledte DWA Hobby et samarbejde med Hobby trade om fremstillingen af vogne til en række privatbaner med firmaets små Q-vogne som basismodel.

Igennem årene har DWA Hobby også givet de danske skala N kørere en række spændende danske modeller.
Find disse skala N modeller i oversigten over modellerne fra DWA Hobby
En tilsvarende oversigt over modellerne i str. H0 findes HER
.


Emballage:

Da emballagen ikke er mærket med en etiket eller lignende, så kan være svært for mange at genkende model-lerne fra DWA Hobby.

Som det kan ses af vedstående, er emballagen for disse specielle modeller ret så anonym, og ved et flygtigt øjekast er det umuligt at opdage, at der måske ligger en model fra DWA Hobby imellem de øvrige modeller fra Fleischmann og Roco på f.eks. brugt- og byttemarkeder.
Man skal have et forhåndskendskab til eksistensen af en model.

Undtagelsen:
De af Heljan fremstillede vognsamlesæt i 1996 blev forsynet med en etiket som fortalte, at her var der tale om en model fra DWA Hobby.

Modellerne fra diverse privatbaner inkl. en enkelt fra DSB, som DWA Hobby fremstillede fra 2007 på basismodeller fra Hobby trade, er ligeledes forsynet med en etiket.
Klikbart billede
KLIK for at se æskens indhold.
Det er ikke til at se, at de 2 emballager ved et flygtigt blik indeholder dansk vogne.
Klikbart billede
KLIK for at se æskens indhold.


Basismodellen er fra Hobby trade.


Diverse:

Modellerne fra DWA Hobby kom på markedet i en tid hvor danske modeller kom fra de store udenlandske producenter af Industri-modeller og disse blot var fordanskede udgaver af uden-landsk materiel og IKKE særlig korrekte.
Her gjorde modellerne fra DWA Hobby en forskel, da disse var imellem 90% og 99% korrekte.

Viggo Falkenstrøm havde noget, som de store udenlandske producenter ikke havde, nemlig en god kontakt til tidsskriftet LOKOMOTIVET
Her ydede Torben Andersen samt Steffen Dresler en stor indsats i forbindelse med det tidskrævende arbejde med research af mulige emner.

Modellerne fra DWA Hobby blev fremstillet i meget små oplag - nogle endda i meget meget små - og de kan i dag være utrolig svære at finde på markedet - især modellerne fra de første par år samt ikke mindst fra privatbanerne.

Forklaringen på dette var ret så enkel.
DWA Hobby fremstillede kun det antal modeller, som mj'erne havde forudbestilt.

Modellerne blev typisk fremstillet i 2 omgange (oplag) og dette bevirker, at der kan være forskelle på de benyttede basismodeller - f.eks. et andet katl.nr., cylinder- eller kurve-puffer, stjerne- eller pladehjul mv.

Det første oplag blev ofte solgt vha. nyhedsbrevene og annoncer eller modelomtaler i LOKOMOTIVET, og Viggo Falkenstrøm havde som regel altid en nyhed med til diverse messer og udstilinger.
Et billede af modellerne vist på DMJU 2002 kan ses HER.

Det / de efterfølgende oplag blev følgelig tilpasset antallet af bestillinger efter præsentationen af det første oplag.

Klikbart billede
Her ses omtalen i LOKOMOTIVET nr. 23 fra 1991 af den første model fra DWA Hobby.
Klikbart billede

Planerne om genoptryk ses her i LOKOMOTIVET.
Trods den megen omtale samt de mange annoncer i LOKOMOTIVET skulle der alligevel gå en del år førend en større kreds af danske mj'ere hørte om / opdagede de flotte og anderledes modeller fra DWA Hobby.
Men, da var de tidligere produktioner forlængst blevet udsolgt.

Efterspørgslen efter de flotte tankvogne må have været stor, for i foråret 2006 påtænkte Viggo Falkenstrøm iflg. LOKOMOTIVET at genoptrykke nogle af disse - dog med et nyt driftsnummer.

Dette skete allerede samme efterår med en tankvogn fra ESSO og DE FORENEDE BENZINIMPORTØRER A/S samt CALTEX i 2007.

Annoncer mv.:

Annoncer
DWA Hobby var en flittig annoncør og havde i perioden fra 1991 til ca. 2002 regelmæssig annoncer for de kommende modeller i tidskriftet LO-KOMOTIVET.
I samme tidsskrift kan man også finde en lang række modelomtaler samt billeder af model-lerne fra DWA Hobby.

Nyhedsbreve
Udover de mange annoncer med omtalen af kommende eller netop udkomne nyheder så kunne man i mange år abbonere på nyhedsbreve pr. post fra DWA Hobby - de tidligste af slagsen i mit arkiv er fra 1993.

I disse nyhedsbreve var der også informationer om danske modelnyheder fra producenter som Heljan, Lima og Roco samt danske modelbiler.
Altsammen noget som man kunne bestille hos DWA Hobby.

Fra 2007 kunne man også få tilsendt nyhedsbrevet pr. mail.

Hjemmeside
I løbet af efteråret 2005 fik DWA Hobby også sin egen hjemmeside, hvor man kunne præsentere de kommende nyheder.
I perioder var denne hjemmeside dog knap så ofte opdateret, så.......

Forhandlere
Det meste af tiden har DWA Hobby selv stået for salget af modellerne, men i korte perioder kunne man hos nogle ganske få forretninger også købe modellerne fra DWA Hobby.
Det var bl.a. i begyndelsen omkring 1991/92 og igen i 1995/96 iforb. med Fiskeyngelvognene.
Man kunne også - iforb. med samarbejdet med Hobby trade i 2007 og frem - købe enkelte af disse modeller hos forhandlere landet over.
Nogle eksempler på de mange annoncer fra DWA Hobby.
Flere eksempler på disse kan findes HER.


Klikbart billede
En buket nyhedsbreve.


Klikbart billede
Således så hjemmesiden ud.


Klikbart billede (åbner en pdf-fil)
I 1992 modtog kunderne et julekort med modellerne.

Fra 1. marts 2011 er Viggo Falkenstøm gået på efterløn og har overdraget navnet DWA Hobby til samarbejdspartneren hobby trade (læs nyhdsbrevet HER ) som fremover vil videreføre traditionen med spændende Småserie-modeller.

Et kapitel i dansk modeljernbane-historie er slut, og det er på sin plads at takke Viggo samt hele holdet bag frembringelse af mere end 100 spændende danske modeller samt en lang række danske modelbiler igennem de sidste 20 år.

Tak !


Kilde: "LOKOMOTIVET", Nyhedsbreve fra DWA Hobby, Thomas B. (Aarhus) samt eget arkiv / database.
En særlig tak til:
- Lars Lindhard fra Skala-N.dk for sparringen samt ikke mindst billederne, således at alle modellerne i skala N kan ses i Fotogalleriet.
- Erik Jensen for bidraget med et par billeder.
- Hans Svane for lånet af nogle modeller til fotografering.
- Thomas B. for hans indskanning af en række supplerende modeller.


*) DWA, DWA Hobby, DWA-HOBBY, DWA-hobby ja kært barn har mange navne, men der er tale om de samme lækre modeller.


Omtale i LOKOMOTIVET nr. 104 / maj 2011.


Til top

www.DANSKmodel.dk